עוסק מורשה 

מע"מ

בטרם תתחילו את פעילותכם העסקית עליכם לבצע רישום כעוסקים לצרכי מע"מ במשרד מע''מ הקרוב למקום העסק או למקום הפעילות העסקית.

כל אדם שהחליט להיות עצמאי יידרש להחלטה מהו סוג העסק המיטבי עבורו מבין שתי האפשרויות:

 1. עוסק פטור
 2. עוסק מורשה

עוסק פטור

 • פטור מהגשת דוחות חודשיים ומתשלום מס ערך מוסף.
 • אינו רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו. (סכום מס התשומות שלא נוכה יצטרף לסכום ההוצאה לצרכי מס הכנסה וכתוצאה מכך הרווח לצרכי מס יהיה נמוך יותר).
 • אחת לשנה וזאת עד ליום ה- 31 בינואר עליו להגיש הצהרה על מחזור עסקאותיו בשנה שעברה.
 • אינו רשאי להוציא חשבוניות מס בגין עסקאותיו אלא קבלות בלבד.

 

על מנת להיכלל בהגדרת עוסקים פטורים על מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלך להיות נמוך מ"הסכום הקובע" הקבוע בחקיקה והעומד נכון לינואר 2015 על 100,000 ש"ח.
 

 

בעל מקצוע חופשי כגון:

אדריכל, הנדסאי, כלכלן, מהנדס, רופא, מנהל חשבונות, סוכן ביטוח,פסיכולוג, חוקר פרטי, יועץ לארגון, טכנאי וכדומה, אינו רשאי להירשם כעוסק פטור אלא כעוסק מורשה וזאת ללא קשר למחזור העסקאות השנתי הצפוי שלו.

 

נותני שירותים כגון:

בודק מבחנים, מרצה, מורה, מדריך, מתורגמן, כתבן, עורך, נותן שירותים במופע אומנותי, בעל בית ספר לנהיגה, בעל בית ספר או גן ילדים, סוחר או מתווך מקרקעין וכן סוחר או מתווך רכב, אינו רשאי להירשם כעוסק פטור אלא כעוסק מורשה וזאת ללא קשר למחזור העסקאות השנתי הצפוי שלו.

 

עוסק פטור שמחזור העסקאות שלו במהלך השנה גבוה מ"הסכום הקובע" או שברצונו להפוך לעוסק מורשה,צריך לגשת למשרד מע"מ שבו מתנהל תיק העוסק שלו, על מנת לשנות את סיווגו ל"עוסק מורשה".

 

חשוב להדגיש כי מדובר בעוסק הפטור לצרכי מע"מ בלבד! החייב בדיווחים שנתיים למס הכנסה ולמוסד ולביטוח לאומי.


עוסק מורשה

 

 • חייב בהגשת דיווחים למע"מ אחת לחודשיים או אחת לחודש.

    

 • רשאי לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו לו (בכפוף לחוק ולתקנות מע"מ).
 • רק הוא רשאי להוציא חשבונית מס.
 • אחד מבעלי המקצועות החופשיים או נותני השירותים המופיעים ברשימה שהוזכרה למעלה.
 • עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי גבוה מ"הסכום הקובע" הקבוע בחקיקה והעומד נכון לינואר 2015על 100,000ש"ח.

 

סיכום ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה
 

עוסק פטור

עוסק מורשה

תדירות הדיווח

פעם בשנה.

חודשי/דו-חודשי.

קיזוז מס תשומות

אינו רשאי לקזז מס תשומות.

רשאי לקזז מס תשומות.

 

קבלות.

חשבונית מס.

מחזור עסקאות שנתי

מתחת ל- 100,000ש"ח.

מעל 100,000ש"ח.

 

אינו אחד מבעלי המקצועות החופשיים או נותני השירותים המופיעים ברשימה.

בעל מקצוע חופשי או נותן שירות המופיע ברשימה.

מיסוי

יתרון מיסוי.

 

מגבלה פסיכולוגית

המחשבה לא לעבור את מחזור העסקאות השנתי.

 

תדמית

יוצר רושם של עסק קטן.

ישנה העדפה לביצוע עסקאות עם עוסקים מורשים.
 

פתיחת תיק במע"מ 

לצורך פתיחת תיק במע"מ יש להצטייד :

1.  בצילום תעודת זהות עם ספח ( תמונה ברורה )
2. חוזה שכירות - במידה והכתובת של העוסק לא מעודכנת בתעודת הזהות. ( במידה והכתובת בת.ז. מעודכנת אין צורך בחוזה שכירות )
3. לפתיחת תיק עוסק מורשה - שיק מבוטל או אישור על קיום חשבון בנק ( אישור מהבנק )
4. יש למלא טופס פתיחת תיק ולגשת למשרד מע"מ בהתאם לכתובת.
 

גולן פז - רואה חשבון  

משרד רואה חשבון בתל אביב 
פתיחת תיקים ברשויות המס , שירותי הנהלת חשבונות ליחידים ולחברות.
דוחות שנתיים , הצהרות הון וייצוג מול רשויות המס

 הלוואות בערבות המדינה

מדינת ישראל מעמידה באמצעות הקרן להלוואות לעסקים קטנים בערבות המדינה, אפשרות לקבל הלוואה דרך הבנקים ובערבות מדינה של 70% מגובה ההלוואה 
 

חפשו אותנו 

לייבסיטי - בניית אתרים